تاسیس شرکت آبزیان گستر نصر قشم

تاسیس شرکت آبزیان گستر نصر قشم

این شرکت با هدف فعالیت در زنجیره آبزی پروری و کشاورزی و تجارت آبزیان در استان هرمزگان در سال 98  تاسیس شد . با توجه به وجود پروژهای آبزی پروری در قفس و نیز گسترش این صنعت در دریای خلیج فارس و عمان ، تامین بچه ماهی جهت ذخیره سازی  در قفس های پرورش ماهی و راه اندازی پروژه های آبزی پروری در قفس بسیار ضروری می باشد. از این رو اولین پروژه فعال شرکت آبزیان گستر نصر قشم ، طرح احداث و راه اندازی مرکز تکثیر ماهیان دریایی (سی باس آسیایی ) به ظرفیت 5 میلیون قطعه بچه ماهی با رویکرد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در جزیره قشم می باشد که در حال طراحی توسط متخصصین و کارشناسان این شرکت است. امید است تا بتوان با احداث این مرکز بخشی از نیاز کشور را جهت تامین بچه ماهیان دریایی مورد نیاز در پروژه های آبزی پروری تامین نمود.

a@@dmin
در تاریخ 3 فوریه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.