درباره ما

با ما بهترین باشید
پرورش آبزیان - AGN

شرکت آبزیان گستر نصر

اساسنامه شرکت آبزیان گستر نصر بسیار جامع مد نظر قرار گرفته شده است و در یک طبقه بندی کلی شامل 5 رشته مختلف رشته کشاورزی، رشته بازاریابی و بازرگانی، رشته دریایی، رشته آب، رشته تاسیسات و تجهیزات می باشد. این گستردگی این امکان را به شرکت می دهد تا در دایره وسیعی از فعالیت های مرتبط بتواند فعالیت نماید .لیکن با توجه به هدف اصلی تشکیل این شرکت ، فعالیت های رشته بازاریابی و بازرگانی در برنامه کوتاه مدت در اولویت قرار گرفته است این شرکت در طول کمتر از دو سال از زمان ثبت خود ضمن انجام اقداماتی در راستای تامین بخشی از  بچه ماهی مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در قفس عمده فعالیت خود را در زمینه بازاریابی و فروش محصولات آبزیان تولیدی متمرکز نموده است.

شرکت آبزیان گستر نصر با هدف فعالیت بازاریابی و تجارت آبزیان و پشتیبانی مستقیم گروه شرکت های نصر، فعال در تولید آبزیان پرورشی با آب دریا شامل میگو، خاویار پرورشی، انواع ماهی ( قزل آلا، سی بس، خاویاری و کپورماهیان)، تأسیس گردیده است. سهامداران این شرکت مجموعه ای از شرکت های تولید کننده آبزیان، زیرمجموعه موسسه جهاد نصر می باشند که طی یک برنامه ۱۰ ساله تولید ۸۰۰۰۰ تن انواع آبزیان را هدف گذاری نموده است. در این راستا تاکنون حدود 20 مزرعه پرورش ماهی و میگو ، تولید خاویار و تامین بچه ماهی در سطح کشور با حجم سرمایه گذاری 2209 میلیارد ریال و تولیدی با ارزش ریالی برابر با  620 میلیارد ریال فعال گردید.

با توجه به ساختار قوی و ارتباط تنگاتنگ فی ما بین  شرکت AGN و شرکت های گروه نصر (تولید کننده آبزیان پرورشی در دریا) توانمندی شرکت آبزیان گستر نصر در تهیه و تامین آبزیان از نظر کمی و کیفی و تنوع محصول در سطح کشور بی نظیر می باشد. لذا وجود ساختار فوق امکان نظارت هدفمند بر روند تولید از مزرعه تا بازار را سهولت می بخشد و تضمین کننده کیفیت مورد درخواست مشتریان خواهد بود.

کارگران کارخانه AGN