همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری

پرورش ماهی در استخرهای پیش ساخته مقیاس کوچک

شرکت آبزیان گستر نصر در سال 98 در راستای اهداف محرومیت زدایی و گسترش مشاغل خانگی با همکاری ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبادرت به مطالعه مناطق محروم کشور نمود . در این راستا بنیاد علوی و ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازدید از شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان را در اولویت برنامه  های کاری خود قرار داد. این طرح با دعوت از چند شرکت در زمینه راه اندازی مزارع آبزی پروری و گلخانه های کوچک مقیاس به عنوان مشاغل خانگی جهت ارتقاء کیفیت زندگی خانوار های روستایی این شهرستان جهت بازدید از منطقه و بررسی پتانسیل های آبزی پروری و کشت گلخانه  در پاییز سال جاری  آغاز شد. در ادامه هر یک از شرکتهای مدعو طرح های مورد نظر را جهت راه اندازی مشاغل خانگی ارائه نمودند . شرکت آبزیان گستر نصر نیز در همین راستا طرح “پرورش ماهی در استخرهای پیش ساخته در مقیاس کوچک ” را ارائه نمود.

شرکت آبزیان گستر نصر
در تاریخ 3 فوریه 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.