پروژه ها

توسعه پایدار در زنجیره آبزیان کشور
شهرک شیلاتی کولقان
9 دسامبر 2019
بدون دیدگاه

شهرک شیلاتی کولقان

پرورش میگو در هرمزگان Previous ...

پرورش ماهی کپور در استخر خاکی
23 دسامبر 2019
بدون دیدگاه

پرورش ماهی کپور در استخر خاکی

پرورش ماهی کپور در سد خاکی ...

مزرعه پرورش میگو گمیشان
23 دسامبر 2019
بدون دیدگاه

مزرعه پرورش میگو گمیشان

مزرعه پرورش میگو وانامی  خانواده ...

مزرعه پرورش خاویار
7 ژانویه 2020
بدون دیدگاه

مزرعه پرورش خاویار

مزرعه پرورش خاویار در سواحل دریای ...