پرورش ماهی کپور در استخر خاکی

پرورش ماهی کپور در سد خاکی

شرکت آبزیان گستر نصر
در تاریخ 23 دسامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.